Moje doświadczenie

Uczestniczę w wycenach nieruchomości mieszkaniowych, gruntowych, komercyjnych i przemysłowych. Najczęściej działam na terenie aglomeracji warszawskiej, powiatu ostrowskiego i sąsiednich, jednak miałam przyjemność sporządzać ciekawe wyceny nieruchomości również w innych regionach Polski.

Ponieważ sytuacja prawna w branży nieruchomości zmienia się niezwykle dynamicznie, stale poszerzam swoją wiedzę i możliwości uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Zawracam też dużą uwagę na tendencje rynkowe i zawsze korzystam z najbardziej aktualnych danych.

Dotychczas brałam udział w wycenach nieruchomości o łącznej wartości ponad 200 milionów złotych, a najdroższa z nich była warta 32 miliony złotych.

Moje kwalifikacje są potwierdzone stosownymi uprawnieniami. Ponadto jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych.

członek warszawskiego stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych2federacja rzeczoznawcówminister infrastruktury i rozwoju